Rreth ITI Pro Kosova

ITI Pro Kosova, si përfaqësuese e profesionistëve të inovacionit dhe teknologjisë së informacionit, synon të krijojë një mjedis përkrahjeje dhe bashkëpunimi mes sektorit të teknologjisë dhe ekonomisë. Duke përfshirë ekspertizën dhe aftësitë e tyre, dëshirojnë të kontribuojnë në avancimin e sektorit teknologjik në vend. Përmes aktiviteteve, trajnimeve dhe lidhjeve të ngushta, inkurajojmë inovacionin dhe krijojnë mundësi të reja për zhvillimin e sektorit të IT-së në Kosovë.


ITI Pro Kosova u themelua me qëllim që të ndihmoj të rinjtë në fushën e Teknologjisë Informative dhe Inovacionit duke ofruar hulumtime, analiza, dhe këshillë në zbatimin e ideve të tyre.

Vizioni

Të frymëzojmë të rinjtë për të zhvilluar inovacione në fushën e Teknologjisë Informative dhe t'u japim atyre mundësinë të transformojnë idetë në suksese që zgjasin.


Misioni

Të sigurojmë burime të nevojshme për të rinjtë, duke zhvilluar aftësitë e tyre në fushën e Teknologjisë Informative dhe Inovacionit, me qëllim që të ndërtojnë një ndikim pozitiv në botë.

Kush jemi ne

Themeluesit

Ruzhdi Rexha

Lirak Biri

Bedir Bytyqi


Stafi

Agim Morina

Drejtor Ekzekutiv

Gylxhan Morina

Menaxhere Administratës

Naser Biri

Menaxher Projekteve

Fisnik Bytyqi

Menaxher Projekteve

60

Anëtar

5

Projekte të filluara

2

Projekte të përfunduara