Memorandum Bashkëpunimi me Oda Prizrenit

Në nëntor të vitit 2023, kemi nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Odën e Prizrenit, një partneritet i rëndësishëm që do të sjellë shumë përfitime. Ky bashkëpunim ka për qëllim të hapë rrugën për studentët e Fakulteteve të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë dhe ti përfshin në projekte inovative, trajnime, dhe udhëtime studimore në fushën e teknologjisë.

Në këtë bashkëpunim, anëtarët e Odës së Prizrenit do të gëzojnë akses të veçantë në burimet dhe aktivitetet e organizuara nga ITI Pro Kosova. Kjo do t'u mundësojë atyre të ndërtojnë lidhje të fuqishme profesionale në fushën e teknologjisë informative dhe t'i përdorin platformat dhe mundësitë që ofrohen për të zhvilluar karrierën e tyre.

Kjo marrëveshje synon të krijojë një mjedis të përshtatshëm për shkëmbimin e dijeve, për të inkurajuar inovacionin, dhe për të krijuar mundësi të reja zhvillimi. Aspekte të tilla të bashkëpunimit janë thelbësore për të rritur kontekstin e shkëmbimit të informacionit, për të zhvilluar projekte inovative, dhe për të ndihmuar në rritjen e njohurive dhe aftësive profesionale të anëtarëve të Odës së Prizrenit dhe të studentëve.

Ky partneritet është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të rrjeteve të reja të bashkëpunimit dhe të përkushtimit të përbashkët për rritjen e sektorit teknologjisë informative dhe inovacionit në vend. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për të zhvilluar lidhje të reja, për të forcuar komunitetin e teknologjisë informative, dhe për të ndihmuar në promovimin e zhvillimit profesional të të rinjve dhe të përfshirjes së tyre në projekte inovative. Na kontaktoni për të mësuar më shumë rreth këtij bashkëpunimi dhe si mund të përfitoni nga ky partneritet që synon të ndërtojë rrugën drejt një të ardhmeje më të ndritshme në fushën e teknologjisë.

Mos i humbni Lajmet