Memorandum Bashkëpunimi me NTSH Pena

Një hap i rëndësishëm drejt arsimit dhe zhvillimit profesional, ITI Pro Kosova dhe NTSH Pena kanë nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi të rëndësishëm që do të sjellë ndikim pozitiv në përgatitjen dhe eksperiencën e studentëve në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK).

Kjo marrëveshje përmban një platformë të veçantë për studentët e ITI Pro Kosova për të eksploruar dhe për të përjetuar aspektet praktike të TIK-ut nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë me NTSH Pena. Kjo mundësi e punës praktike do t'u ofrojë studentëve që do të fitojn përvojë të çmuar dhe njohuri të thellë mbi fushën e TIK-ut, duke i afruar ata me sfidat reale dhe duke i përgatitur për t'u bërë pjesë e tregut të punës në këtë fushë në të ardhmen.

Ky memorandum ofron një rrugë shumë të rëndësishme për studentët e ITI Pro Kosova për të shtrirë njohuritë e tyre akademike në një ambient praktik dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre në përdorimin e teknologjisë së informacionit në situata të vërteta industriale. Kjo është një mundësi e çmuar për të kuptuar dhe për të aplikuar njohuritë e fituara në projekte reale dhe eksperienca të qëndrueshme me kompaninë partner, NTSH Pena.

Këtë bashkëpunim e shohim si një hap jetësor për studentët, duke i ofruar atyre mundësinë për të zhvilluar dhe për të thelluar aftësitë e tyre teknike dhe kreative. Kjo përvojë e punës praktike do të kontribuojë në përgatitjen e tyre për t'u integruar me sukses në tregun e punës të fushës së TIK-ut, duke sjellë një dimension të ri në përgatitjen e tyre profesionale. Na kontaktoni për të mësuar më shumë rreth kësaj bashkëpunimi dhe si mund të përfitoni nga ky partneritet që synon të ndërtojë rrugën drejt një të ardhmeje më të ndritshme në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit.

Mos i humbni Lajmet